Dokumenty

O dokumentach niezbędnych do dokonania czynności notarialnych zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub na miejscu w kancelarii.

Każda osoba biorąca udział w czynności dokonywanej w kancelarii notarialnej powinna okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub kartę stałego pobytu).

Do aktów notarialnych dotyczących nieruchomości niezbędne są zazwyczaj: podstawa nabycia, dokumenty geodezyjne oraz aktualny odpis z księgi wieczystej.

Do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia niezbędne jest między innymi dostarczenie: odpisu skróconego aktu zgonu osoby zmarłej, numer PESEL osoby zmarłej, odpisów skróconych aktów stanu cywilnego spadkobierców ustawowych oraz testamentu jeśli spadkodawca go pozostawił.

Dokumenty lub ich kopie niezbędne do sporządzenia czynności notarialnej powinny być dostarczone do kancelarii osobiście lub pocztą elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem, a ich oryginały powinny być przedłożone notariuszowi w chwili dokonania danej czynności notarialnej.

Kontakt
ul. Krzysztofa Kieślowskiego 3 lok. 1
02-962 Warszawa

tel.: 22 213 81 65
22 213 81 63

e-mail: kancelaria[a]notariuszwadowski[d]pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 10.00 - 17.00
Istnieje możliwość ustalenia innego terminu spotkania poza godzinami pracy.
Powiększ