Czynności notarialne

Zgodnie z art. 1 ustawy z 14 .02.1991 r. Prawo o notariacie Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Notariusz dokonuje czynności zgodnie z prawem, a czynności udokumentowane przez Notariusza mają charakter dokumentu urzędowego.

Zgodnie z art. 79 Prawa o notariacie notariusz sporządza:
 • Akty notarialne

  - jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron, dotyczące:
  • przeniesienia własności oraz ograniczonych praw rzeczowych

   , między innymi:
   • Umowa sprzedaży,
   • Umowa darowizny,
   • Umowa zamiany,
   • Umowa deweloperska,
   • Umowa przedwstępna,
   • Umowa dożywocia,
  • spraw spadkowych

   , między innymi:
   • Testament,
   • Umowa o dział spadku,
   • Oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku,
  • spraw majątkowych małżeńskich

   , między innymi:
   • Umowa majątkowa małżeńska,
   • Umowa o podział majątku,
  • prawa handlowego

   , między innymi:
   • umowa spółki,
   • protokoły zgromadzeń wspólników spółek,
   • oświadczenia,
  • i inne, między innymi:
   • pełnomocnictwa,
   • ustanowienie hipoteki,
   • oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji,
   • oświadczenie o ustanowieniu służebności,
 • Akty poświadczenia dziedziczenia

  - ustawowego i testamentowego oraz protokoły otwarcia
  i ogłoszenia testamentu,
 • Poświadczenia

  – między innymi: własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii
  z oryginałem okazanego dokumentu, daty okazania dokumentu,
 • Doręczenia oświadczeń

  - na pisemne żądanie strony notariusz doręcza oświadczenia mogące wywołać skutki prawne,
 • Protokoły

  – między innymi: spółek, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni
  oraz innych organizacji i osób fizycznych i prawnych,
 • Protesty weksli i czeków

  ,
 • Na żądanie stron -

  projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

  ,
 • Wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

  .

Kancelaria wykonuje notarialne elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii.

Kontakt
ul. Krzysztofa Kieślowskiego 3 lok. 1
02-962 Warszawa

tel.: 22 213 81 65
22 213 81 63

e-mail: kancelaria[a]notariuszwadowski[d]pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 10.00 - 17.00
Istnieje możliwość ustalenia innego terminu spotkania poza godzinami pracy.
Powiększ